TYLKO DLA FIRM / INSTYTUCJI / NGO
https:// Zielona kłódka w pasku adresu oznacza, że Twoja przeglądarka nawiązała BEZPIECZNE połączenie z naszą stroną!

Audyt

Przeprowadzenie badania zgodności WordPress pod względem bezpieczeństwa. Efektem audytu jest przygotowanie zaleceń i wyceny dla dalszych prac.

szczegółowa analiza potrzeb

Wdrożenie

Wprowadzenie zaleceń Audytu. W szczególności aktualizacja oprogramowania, usunięcie zagrożeń z zainfekowanej strony.

aktualizacja WordPress aktualizacja wtyczek usuwanie wirusów kopia zapasowa

Opieka

Stały nadzór nad zgodnością oprogramowania WordPress oraz wtyczek. Wykonanie codziennej kopii zapasowej.

aktualizacja WordPress aktualizacja wtyczek kopia zapasowa
Convertica Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466059, numer NIP 7252068679, numer REGON 101620227, kapitał zakładowy Spółki: 100 000,00 zł wpłacony w całości.